GAFA luôn mong muốn hợp tác với các nhà cung cấp vật tư, vật liệu mới. Chúng tôi luôn sẵn lòng hợp tác trên tinh thần WIN – WIN, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Vui lòng gửi email: suppliers@gafacorp.com